Om medPORT


ParsePort ApS udgør et team af specialister i databehandling, der har arbejdet med datakommunikation og softwareudvikling siden 2009. I et samarbejde mellem lægeklinikker og det danske sundhedsdatanet Medcom, har de udviklet systemet medPORT som gør det hurtigere, mere sikkert samt effektivt at håndtere patienttestresultater.

Denne software kan registrere og overføre patientprøveresultater fra POC apparaterne til medPORT systemet og videre til laboratoriekortet i patientjournalen. Dermed optimeres lægeklinikkernes databehandling samt klinikkens arbejdsflow.
Fordele


- Skab overblik                  
- Enkel anvendelse og datasikkerhed
- Frigiv ressourcer og få mere tid til patienter
- Clinea, XMO og NOVAX kompatibel
- Godkendt af medcom
- Ydelse sendes automatisk til regionen (XMO)


Denne intelligente software, muliggør hurtig sortering af hvilke patienter som har en lægetid i klinikken den pågældende dag.

Det er muligt for personalet at udføre flere tests og modtage flere analysesvar samtidigt fra POC appaterne, da der ikke er nogen flaskehals eller ventetid.
POC apparater der kan benyttes med medPORT systemet


medPORT gør hverdagen lettere


Slip for papirarbejde, dobbelregistrering, fejlindtastninger og tab af data. medPORT giver dig en unik mulighed for at samle og overføre alle data fra patientprøverne til et enkelt system.

Efter udførslen af patientprøven vil analysesvarene fra POC-apparaterne automatisk blive overført til medPORT-tabletten der er placeret ved apparaterne. Tabletten har touchskærm, så håndteringen foregår uden brug af mus eller tastatur. Fra medPORT tabletten bliver resultatet - ved et enkelt tryk på skærmen - påført den pågældende patients laboratoriekort i patientjournalen.
Klinikker der bruger medPORT sparer tid og vil ligeledes også opnå et kvalitets- og sikkerhedsløft af klinikkens patientdata. Eksempelvis vil man ved en urinprøve med 5 eller 7 parametre,  spare meget tid på indtastningen. Og den tid der spares kan selvfølgelig bruges på at håndtere flere patienter dagligt, eller andre praktiske opgaver.


Få rådgivning og demonstration af medPORT i din praksis

KONTAKT DIN KONSULENT her