Alere er nu abbott

Sikkerheds-kæden

Alere Toxicology har arbejdet i mange år med at styrke hvert enkelt led i den såkaldte sikkerhedskæde ved narkotestning.
Denne arbejdsmåde anbefales af bl.a. den svenske Socialstyrelsen, og målet er mere sikre misbrugsanalyser.
Hver dag uddanner og informerer vores produktspecialister forskellige behandlingsenheder rundt om i landet om, hvordan man kan styrke leddene i sikkerhedskæden - og dermed minimerer risikoen for fejlagtige misbrugsanalyser.

Sikkerhedskæden indeholder følgende led (eller dele):

Kvalitetssikring: Foretages, for at testene skal holde en jævn og høj kvalitet.

Prøvetagning: Hvordan kan man udvikle prøvetagningsteknikken for at få en så pålidelig misbrugsanalyse som muligt?

Screening: Screening betyder soldning. Sådan gør man, når man anvender Concateno Scandinavias narkotest.

Verifikation: Ved et positivt resultat anbefaler vi, at man sender urinprøven videre til en juridisk holdbar verifikation på et akkrediteret laboratorium. Her beskrives fremgangsmåden.

Uddannelse: Alle, som arbejder med narkotest, bør få en grunduddannelse såvel som en videre uddannelse for at kunne følge den hurtige udvikling på området.
Kvalitetssikring


Alere Toxicology har i flere år haft etablerede rutiner for at sikre en jævn og høj produktkvalitet.
Narkotestene kontrolleres i flere forskellige trin:
1. Grænseværdierne testes før hver produktionslejlighed. Eventuelle afvigelser korrigeres før produktionen.

2. Efter produktionen kontrolleres narkotestenes grænseværdier igen af producenten.

3. Derfor udføres en kvalitetskontrol på Alere Toxicologys akkrediterede laboratorium i Oxford, og hver enkelt sending forsynes med et kvalitetscertifikat, der garanterer produktets funktion.

4. Når testene er kommet til vores lager i Sverige, kontrollerer Alere Toxicology, at narkotestene opfylder vores højt stillede krav. De skal ikke kun give et korrekt analysesvar inden for givne grænseværdier, men også give en tydeligt besked med så skarpe linjer som muligt.

Alle Alere Toxicologys narkotest og manipulationstest er såvel FDA-godkendte (fra USA) som CE-mærkede.

Der er et givet forhold mellem en tests følsomhed og aflæsningslinjernes styrke. En mindre følsom test giver som regel et hurtigere analysesvar og en kraftigere aflæsningsstreg. Gennem lang erfaring med patientnære narkotest og i samarbejde med både svenske og udenlandske laboratorier er det lykkedes for Alree Toxicology at udvikle forholdet mellem meget høj følsomhed og en tydelig aflæsningsstreg optimalt.

Ved et positivt resultat anbefaler vi, at man sender urinprøven videre til en juridisk holdbar verifikation på et akkrediteret laboratorium. Her beskrives fremgangsmåden.ISO-certifikat


ISO9001:2000, ISO13485:2003 og ISO17025:2005Prøvetagning


Prøvetagningssituationen er et kritisk led i sikkerhedskæden.
Det er vigtigt, at prøvetagningspersonalet er enige om rutinerne, og at de er gennemtænkte i mindste detalje.
En tjekliste med de vigtigste prøvetagningsrutiner, man bør følge for at undgå manipulerede urinprøver hentes under downloads.

Kontakt gerne din produktspecialist for en mere detaljeret gennemgang!Screening


Sådan gennemfører du en screening, dvs. en ”soldningstest”, med en lyntest fra Alere Toxicology.
Screening giver enten et positivt eller et negativt resultat ud fra den angivne grænseværdi for de respektive analyser.

Ved et negativt resultat findes der ingen narko over den fastsatte grænseværdi.

Ved et positivt resultat, hvor den testede nægter at have indtaget narko, anbefales en juridisk holdbar verifikationsanalyse på et misbrugsakkrediteret laboratorium for at fastsætte analyseresultatet. Mængden af narko i urinen kan da også kvantificeres.
Verifikation


For at sikre højest mulige pålidelighed vedrørende analysesvaret bør alle narkoanalyser ske i to trin.
Trin et er screening, og trin to er verifikationsanalyse af de svar, der er blevet screenet positivt.
Verifikationsanalysen udføres på et misbrugsakkrediteret laboratorium med metoden GC-MS (gaskromatografisk massespektrometri).
Verifikationsanalyse er en kvantitativ metode, som giver et juridisk holdbart resultat.

Alere Toxicology anbefaler altid, at der udføres en verifikationsanalyse, hvis prøvegiveren nægter at have indtaget narko efter en positiv screeninganalyse, eller hvis svaret skal føre til en staf for prøvegiveren.


2018 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except ot identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comphly with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy.

Abbott Rapid Diagnostics - A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostcs